Vloga za zaposlitev


OSEBNI PODATKI

   Ime in priimek *
   Datum rojstva *                     Kraj rojstva *
 
   Državljanstvo *    

   Naslov *

   Poštna številka*                     Pošta *
 
   Telefonska številka *             Elektronski naslov *
 

IZOBRAZBA IN ZNANJA

   Naziv (poklic) in stopnja izobrazbe *

   Naziv najvišje dokončane šole *

   Datum pridobitve izobrazbe *

   Podatki o dodatnih znanjih *

   Podatki o delovnih izkušnjah *

   O sebi bi želel(a) povedati še


    S klikom na gumb Odpošlji dovoljujem, da se moji podatki hranijo v podjetju zgolj za potrebe kadrovanja. *

"Vsi podatki, predani družbi Štore Steel d.o.o kot upravljavcu / delodajalcu potom tega obrazca, se varujejo in zavarujejo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 - Ur. l. RS, št. 94/2007 in spremembe), Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR, Uredba (EU) 2016/679) ter delodajalčevega Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov z dne 25. 5. 2018."+ =