Kariera v Štore Steel


V Štore Steel se zavedamo, da je vlaganje v znanje, sposobnosti in razvoj veščin zaposlenih tisti mehanizem, ki nam omogoča večjo fleksibilnost in hitro odzivnost na potrebe trga ter razvijanje prodajnih in po-prodajnih storitev, ki povečujejo vrednost izdelka za kupca.

Na področju razvoja kadrov v podjetju Štore Steel veliko pozornosti posvečamo tako ljudem v podjetju, kot tudi začetnikom, ki se uvajajo za nova delovna mesta. Podjetje za pridobivanje novih znanj in razvoj kompetentnosti omogoča vsem zaposlenim vključevanje v številne razvojne in izobraževalne aktivnosti znotraj in izven podjetja.

Kodeks etičnega ravnanja v podjetju

V ta namen izvajamo:

  • Letno planirane programe izobraževanja in usposabljanja, glede na potrebe podjetja;
  • Programe uvajanja v delo s podporo mentorjev;
  • Izobraževanja za prenos znanja med generacijami ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja;
  • Ukrepe za izboljšanje notranjega okolja na podlagi letnih raziskav organizacijske klime ter zadovoljstva zaposlenih;
  • Ukrepe za razvoj kadrov;
  • Ukrepe za spodbujanje zavzetosti, motiviranosti in pripadnosti zaposlenih;
  • Sofinanciranje izobraževanja ob delu;
  • Spoznavanje podjetja pred zaposlitvijo z omogočanjem šolskih ekskurzij in obvezne prakse.