Proces izdelave jeklaProces odlivanja jekla

Proces izdelave gredice v obratu jeklarna poteka po naslednjih glavnih fazah: jekleni odpadek je sortiran po standardnih kvalitetah v skladišču jeklenega odpadka. Jekleni vložek se nalaga v košare, ki se zalagajo v EOP (elektroobločno) talilno peč, kjer se jeklo stali.

V EOP dodajamo določene elemente, ki so potrebni za kvalitetno pripravo taline. Ko je jeklo v EOP staljeno, se prelije v livno ponovco. Livna ponovca se prenese na ponovčno peč. Na ponovčni peči poteka legiranje in čiščenje taline, kar imenujemo sekundarna obdelava jekla. Ko je jeklo v ponovčni peči izdelano (z odgovarjajočo kemično sestavo in temperaturo) sledi prenos livne ponovce na napravo za kontinuirano litje.

Staljeno jeklo se dovaja iz livne ponovce v vmesno ponovco in nadalje v bakreno kokilo, ki je vodno hlajena. Jeklo se v kokili strdi in dobi končno obliko polproizvoda za nadaljnji proces valjanja. Proizvod jeklarne je gredica. Po potrebi se še vroče gredice zalagajo v difuzijsko peč, kjer se kontrolirano ohlajajo pri povišanih temperaturah, z namenom zmanjšanja vsebnosti vodika v gredicah.

Označene gredice se zložijo na označena mesta za prevzem v valjarno in s tem se proces izdelave gredice v jeklarni konča.

Proces toplotne predelave jekla

Proizvodnji proces poteka po naslednjih korakih. Gredice formata KV180 se ogrevajo v ogrevni peči OFU, katere kapaciteta znaša 45 t materiala/h. Glede na asortiman se valjanje vrši na naših valjarskih progah.

Proga 800 je sestavljena iz enega reverzibilnega duo ogrodja, na njej se izdelujejo profili naslednjih dimenzij:

 • ploščato debeline 100 in 120 mm in širine 140 mm
 • okroglo premera 90-140 mm
 • kvadrat 145 mm

Konti proga + proga 650 je sestavljena iz dveh reverzibilnih duo ogrodij ter max. 9 linijskih ogrodij, na njej se izdelujejo profili naslednjih dimenzij:

 • ploščato širine 45-205 mm in debeline 6–65 mm
 • okroglo premera 20–85 mm
 • kvadrati 40x40–70x70 mm
 • specialni profili

Po valjanju se vrši ohlajanje na hladilni klopi, razrez na vročih škarjah ter glede na tehnologijo izdelave posameznih vrst jekla ohlajanje v komori. Po razrezu se vrši pakiranje ter etiketiranje izvaljanega materiala ter izvedba nadaljnjih dodelav in preiskav, ki obsegajo:

 • toplotno obdelavo, v žarilnih pečeh Ebner, Metalna in komorni peči (mehko žarenje, žarenje za odpravo napetosti, normalizacijo, BG žarenje, GKZ žarenje)
 • ravnanje na ravnalnih strojih Mair, Bronx in RS-20 ter hidravličnih stiskalnicah
 • kontrola na avtomatskih kontrolnih linijah (površina, pomešanje, notranjost)
 • porezovanje na tračnih žagah in škarjah VALDARNO
 • prebiranje, brušenje, kontrola na ferofluxu
 • v primeru potrebe se material dodatno dodeluje tudi v obratu Hladne predelave jekla

Po končanih operacijah sledi predaja materiala na prodajno skladišče.

Proces hladne predelave jekla

V obratu hladna predelava je osnovna dejavnost proizvodnja svetlih profilov (luščenih jekel…).

Tehnološki proces se izvaja na več načinov:

 • Luščenje jeklenih palic
 • Ravnanje ter poliranje palic
 • Kontrola površin
 • Razrez
 • CNC obdelava palic
 • Končna kontrola
 • Pakiranje, tehtanje ter skladiščenje